Verschil in verbruik tussen wisselstroom en de 1e en 2e generatie gelijkstroom units

Type  Verbruik op lage stand   Verbruik per jaar     Kosten     
Wisselstroom (CML-14 / CMF-14, alles jaren '90) 19 W 166 kWh €36,52
Gelijkstroom 1e gen. (CMFe / CMLe) 6 W 52 kWh €11,44
Gelijkstroom 2e gen. (CMFe serviceset, CMLe motorplaat) 3W 26 kWh € 5,72

Perilex opbouw verschil tussen Stork & Itho units: (bruine draad, constant 230V, t.b.v. de lage stand aangesloten op L3 of L1)

Perilex aansluiting Stork units     Perilex aansluiting Stork units


Gebruiksinformatie van Brink Climate Systems over de werking en het nut van balansventilatie

Bewonersinformatie gebruik balansventilatie


Schimmel in douche of badkamer?

Dit probleem is vaak niet op te lossen door 'alleen' goed te ventileren.
Of dat wat vaak onterecht als goed ventileren wordt gezien: 'Het raam altijd open en verwarming uit'.
Maar ik lucht toch altijd!?!

Gevolg: "Een te koude badkamer"

Zodra het hete water gaat stromen ontstaat er een gigantische hoeveelheid stoom als gevolg van een groot temperatuurverschil tussen het hete water en de koude lucht.
Stoom ontstaat immers voornamelijk bij zeer warm water in zeer koude lucht. Die stoom condenseert vervolgens op de zeer koude (onverwarmde) delen in de ruimte waar de stoom hangt. Koude muren, koude wanden, koude leidingen, koude spiegel, koud raam etc. Overal druppels en vocht.

En wanneer een badkamer vervolgens koud blijft (door het raam gelijk weer open te zetten of houden) zal al dat gecondenseerde water/vocht nooit meer in waterdamp veranderen.

Een ventilatiesysteem is geen waterstofzuiger!!
Pas als het water is verdampt kan het worden afgevoerd, niet wanneer het nog als plasje in de douchebak ligt of als druppels aan uw plafond of muur hangt!

Daarvoor is langdurige warmte nodig, verdampen is immers water verwarmen zodat het weer in waterdamp kan worden omgezet en pas dan kan worden afgevoerd in een luchtstroom die de ventilatie verzorgd.

Een goed geventileerde badkamer is dus een redelijk verwarmde badkamer met matige continue ventilatie (24 uur).
Dan is de condensvorming zo beperkt mogelijk, warmte verlies beperkt en zal het gecondenseerde vocht langzaam weer opgewarmd worden (verdampen) en kan het door de continue ventilatie (24 uur) worden afgevoerd.

Onze tips:

  • Verwarming altijd beperkt aan, constant redelijke warmte.
  • Raam hooguit open tijdens douchen of helemaal niet. (voegt vaak niets toe)
  • Ventilatie op hoge stand tijdens en tot circa 30 minuten na het douchen. (afvoeren van eerste waterdamp voordat het kan condenseren / lees: druppels worden)
  • Zorg dan altijd voor voldoende (maar ook niet teveel) toevoer van frisse (koude) lucht. Beluchtingsrooster in het kozijn/raam is vaak al voldoende.
  • Ventilatie daarna (continue) op lage stand houden, dus 24 uur per dag een minimale afvoer.
  • Verwarming 24 uur per dag beperkt aan, alleen dan wordt het vocht in de wanden en plafond langzaam weer omgezet in waterdamp en kan de ventilatie het langzaam afvoeren.
  • Bij de volgende douchebeurt is uw badkamer droog en warm, gereed voor een volgende vochtaanval.